Bonden weigeren te praten over laatste bod ziekenhuiswerkgevers

De werknemersorganisaties hebben op 3 juni 2019 een nieuw bod van de NVZ voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen naast zich neergelegd. De NVZ-delegatie heeft zich, mede op basis van de input vanuit de leden tijdens de recente Ledenraadpleging en na consultatie van het NVZ Bestuur, tot het uiterste ingespannen om tot een akkoord te komen. Dat is helaas niet gelukt.

De NVZ-delegatie heeft vervolgens besloten het voorstel als eindbod aan te bieden aan de werknemersorganisaties en hen gevraagd hier uiterlijk op 24 juni 2019 op te reageren.

Hier kunt u de laatste versie downloaden van het pamflet dat vorige week aan de NVZ-lidinstellingen is verstuurd. In deze versie zijn de hoofdpunten van het aanbod van de NVZ samengevat  en de aanpassingen uit het eindbod verwerkt.

Tot slot willen wij u er op wijzen dat op de homepage voor de ingelogde gebruiker een nieuw onderwerp is toegevoegd: Onderhandelingen Cao Ziekenhuizen