Zorgbonus voor ruim miljoen zorgmedewerkers

Meer dan een miljoen zorgverleners zullen de zorgbonus 2021 ontvangen, zo meldt de Rijksoverheid. Dat blijkt uit de beoordeling van ingediende aanvragen door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgverleners aan wie de zorgbonus 2021 is toegekend, krijgen netto bijna €385,- op hun rekening bijgeschreven.

COVID-19

De zorgbonus 2021 is bedoeld voor zorgverleners die door COVID-19 in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 onder moeilijke omstandigheden zorg hebben verleend. Voor de bonus is een budget van €720 miljoen beschikbaar, dat gelijkelijk onder deze zorgverleners verdeeld zal worden. Dat betekent dat het bonusbedrag € 384,71 netto bedraagt.

Goedkeuring aanvraag

Vanuit het budget ontvangen zorgaanbieders een opslag op het bonusbedrag, vanwege de belastingafdracht die zij moeten doen om de zorgverlener een netto bonus uit te kunnen betalen. Zorgaanbieders ontvangen in oktober 2021 een beschikking waarmee zij worden geïnformeerd of hun aanvraag is goedgekeurd. Is de aanvraag goedgekeurd, dan wordt het bonusbedrag vóór half november aan de zorgaanbieder overgemaakt. Daarmee kunnen zorgaanbieders de zorgverleners nog voor het eind van het jaar de bonus uitbetalen. In de bonusregeling is vastgelegd dat de zorgaanbieder de bonus binnen 5 maanden moet uitbetalen.

Tweede bonus

De zorgbonus 2021 is de tweede bonus die tijdens deze kabinetsperiode aan de zorg wordt uitgekeerd. Het vorige bonusbedrag, uitgekeerd in 2020, bedroeg € 1.000 netto en was bedoeld voor zorgprofessionals die in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020 een uitzonderlijke prestatie hebben verricht in de strijd tegen COVID-19. In totaal is voor de 2 bonussen €3 miljard uitgetrokken.