Zorgbonus nog in voorbereiding

In juni van dit jaar besloot minister Hugo de Jonge medewerkers in de zorg te belonen met een eenmalige bonus van €1000 netto voor de uitzonderlijke prestatie die ze hebben geleverd tijdens de COVID-19-pandemie. Het blijkt voor het Ministerie van VWS geen eenvoudige opgave om vast te stellen hoe deze bonus bij de juiste mensen terecht kan komen. Dit heeft tot gevolg dat de uitkering van de bonus langer op zich laat wachten dan aanvankelijk gedacht, maar inmiddels komt er wel meer tekening in.

Aanvraag loket in oktober open

De komende weken werkt het ministerie van VWS de regeling nader uit met inspraak van de sociale partners. Naar verwachting maakt VWS begin september de regeling en begeleidende informatie bekend. Op basis daarvan kunnen de zorginstellingen doorgeven voor hoeveel zorgprofessionals ze de bonus aanvragen. Het kabinet streeft ernaar om het aanvraagloket in oktober 2020 open te stellen. De bonussen zullen namens en voor rekening van het ministerie via de salarisadministratie van de zorginstellingen aan medewerkers worden uitbetaald.

Voor wie is de bonus bedoeld?

De bonus is bedoeld voor zorgprofessionals en ondersteunend personeel die zich tijdens de periode 1 maart tot in september 2020 hebben ingezet voor patiënten met COVID-19 of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen het coronavirus. Welke beroepen hiervoor volgens het Ministerie van VWS in aanmerking komen is te lezen in bijgaande contouren schetsen van VWS van 30 juli 2020. De grens wordt gelegd bij een bruto jaarloon van twee keer modaal (€73.000) bij een voltijds dienstverband. Medisch specialisten worden uitgesloten. VWS werkt aan een handreiking waar een zo volledig mogelijk wordt aangegeven welke groep er voor in aanmerking komen.