Ziekenhuis nog steeds populairste werkveld onder verpleegkundestudenten

Tweederde van de mbo-studenten en driekwart van de hbo-studenten Verpleegkunde ambieert een baan in een algemeen ziekenhuis, revalidatiecentrum of categorale instelling. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) liet uitvoeren naar de komst- en vertrekredenen van jonge verpleegkundigen en studenten verpleegkunde. Het onderzoek beantwoordt de vraag wat de branche aantrekkelijk maakt voor jongeren en met welke maatregelen de instellingen hun aantrekkelijkheid verder kunnen vergroten.

Kloppende verwachtingen

De 3 belangrijkste inhoudelijke redenen om voor een baan in het ziekenhuis te kiezen zijn volgens studenten verpleegkunde:

  • de uitdaging en complexiteit van het werk (mbo 45%, hbo 57%);
  • de mogelijkheid om te specialiseren (mbo 55%, hbo 57%), en;
  • toepassen van verpleegtechnische handelingen (mbo 48%, hbo 49%). 

Volgens werkzame ziekenhuisverpleegkundigen klopt dat beeld aardig: zij beoordelen alle 3 de aspecten positief in hun baan. Niet-inhoudelijke redenen van studenten om voor het ziekenhuis te kiezen zijn:

  • zekerheid van werk (mbo 70%, hbo 57%), en;
  • werksfeer (mbo 57%, hbo 52%).

Werkdruk 

De werkdruk in het ziekenhuis weerhoudt studenten verpleegkunde er niet van om massaal hun voorkeur voor die branche uit te spreken. Jonge afgestudeerde verpleegkundigen die werkzaam zijn in het ziekenhuis zien de werkdruk echter wel als een probleem, blijkt uit de focusgroepen die ook onderdeel waren van het onderzoek. De grote meerderheid van de werkzame verpleegkundigen is niet actief op zoek naar een andere baan, maar 1 op de 3 zou de werkdruk wel als een ‘mogelijke vertrekreden’ zien. Dat verpleegkundestudenten de werkdruk in het ziekenhuis niet als een probleem zien, kan ermee te maken hebben dat zij zich nog in een andere levensfase bevinden en meestal nog geen gezin hebben.

Voordelen andere branches

Hoewel de meeste studenten een ziekenhuiscarrière nastreven, heeft ongeveer 40% van de mbo-v-studenten en ongeveer een kwart van de hbo-v’ers een voorkeur voor een andere branche zoals de thuiszorg of ouderenzorg. Volgens de studenten is in die branches meer ruimte voor de individuele patiënt. Voor hbo-v-studenten is ‘meer verantwoordelijkheid’ nog een belangrijke reden, en voor mbo-v’ers spelen hun positieve ervaringen met stages buiten het ziekenhuis een grote rol.

Het onderzoek

Aan het onderzoek deden zo’n 500 verpleegkundestudenten mee, ongeveer evenveel mbo-v’ers als hbo-v’ers. Circa de helft van de studenten bevond zich in het derde of vierde studiejaar. Verder namen 142 ziekenhuisverpleegkundigen deel, waarvan 60% een hbo-diploma op zak heeft. De werkzame verpleegkundigen waren jonger dan 30 jaar.

Lees het volledige onderzoeksrapport.
Of bekijk de infographic.

article image lazyload

Tweederde van de mbo-studenten en driekwart van de hbo-studenten Verpleegkunde ambieert een baan in een algemeen ziekenhuis, revalidatiecentrum of categorale instelling. 

Foto: Bernhoven