Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2022

Per 1 juli 2022 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met 1,81%. Bekijk de nieuwe bedragen per 1 juliĀ hier.

Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden alternatieve staffels die zijn vastgesteld in het Besluit minimumjeugdloon. Voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar en 21 jaar gelden de reguliere bedragen. In afwijking van bovenstaande gelden voor leerlingen in de bbl in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar de hiermee corresponderende wettelijke minimumjeugdloon bedragen. Lees meer op Rijksoverheid.nl.