Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2019 verhoogd

Per 1 januari 2019 wordt het wettelijk minimumloon verhoogd met 1,34%.

Hier vindt u de nieuwe loonschalen en hier de tabel met daarin de nieuwe zakgeldbedragen voor de beroepsvoorbereidende periode conform CAO hoofdstuk 7 artikel 2 lid 1.