Wet BIG II nog niet naar de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel BIG II gaat vooralsnog niet naar de Tweede Kamer, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Minister Bruins schrijft in een brief aan de kamer dat hij de behandeling van de wet uitstelt, naar aanleiding van de onrust die onder verpleegkundigen is ontstaan na het bekend worden van de overgangsregeling, die bij de wet hoort. 'Gelet op deze onrust bied ik voornoemde partijen (V&VN, bonden en BoZ, red) graag de ruimte om in gezamenlijkheid te kunnen bezien welke vervolgstappen nu wenselijk zijn. Het streven is dat dit overleg met bovengenoemde partijen eind van de zomer zal plaatsvinden.'

De NVZ herkent de onrust die de minister schetst en betreurt de onnodige verwarring die is ontstaan. De NVZ stelt vast dat het proces om te komen tot een overgangsregeling meer tijd vraagt en wacht de voorgestelde gesprekken hierover af.