Vrijstelling sollicitatieplicht tijdens WW-uitkering

Uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten, zijn per 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht.

Tot op heden was het zo, dat de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, vrijgesteld is van de sollicitatieplicht. Ouderen die voor die tijd al werkloos zijn, moesten tot nu toe door solliciteren tot aan het pensioen.

Wijzigingsregeling

Voor dit onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen. Daarom is met deze wijzigingsregeling geregeld dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt voor de uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het staat de uitkeringsgerechtigden van deze leeftijd uiteraard vrij om actief naar werk te zoeken.

IOW, ZW, WGA

Naast de WW-gerechtigden zijn ook de IOW-, de ZW- en de WGA-gerechtigden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. UWV stuurt een brief naar uitkeringsgerechtigden met een WW-, IOW-, WGA- of Ziektewet-uitkering als de regeling voor hen geldt.

article image lazyload

Foto: Haaglanden Medisch Centrum