Veilig werken in de zorg: digitale brochure

In het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ wat gericht is op het terugdringen van agressie tegen medewerkers, is voor het deelproject ‘Scholing’ een digitale brochure ontwikkeld. Deze brochure vind je bij dit bericht.

Het deelproject is erop gericht om het thema ‘agressie’ een vast onderdeel te laten zijn van de scholing van aankomend zorgprofessionals, zodat zij op alle vlakken goed voorbereid zijn op de praktijk. De brochure legt uit hoe onderwijsinstellingen daarbij ondersteund kunnen worden vanuit het actieplan en hoe de samenwerking met zorginstellingen daaraan bijdraagt.

Lees de brochure agressie als thema in zorgopleidingen (pdf).