Uitwerking AMS-teksten

De NVZ en de LAD/FMS hebben op 26 januari jl. een onderhandelaarsakkoord bereikt. Momenteel zijn de NVZ en de LAD/FMS druk bezig om in de AMS teksten de laatste puntjes op de ā€œiā€ te zetten . De verwachting is dat deze in de loop van de week van 29 april tot en met 3 mei gereed zijn en gepubliceerd worden. De teksten zullen in eerste instantie in een niet-opgemaakte versie op deze site worden gepubliceerd. Jullie ontvangen een bericht als de door de vormgever opgemaakte versie gereed is.

Uitgangspunt is nog steeds dat de nieuwe bepalingen ingaan per 1 mei a.s., tenzij anders is overeengekomen. De tijd tussen het tot stand komen van de definitieve teksten en de ingangsdatum van enkele AMS-bepalingen is kleiner dan wenselijk. De NVZ beseft dat dit implementatieperikelen met zich mee kan brengen. De NVZ stelt voor om in voorkomende gevallen een praktische oplossing toe te passen.