Stand van zaken AMS-onderhandelingen

Op 27 november 2020 is de voortgang van de AMS-besprekingen in het NVZ-bestuur aan de orde geweest.

Financiële paragraaf

Het bestuur heeft besloten om de looncomponenten, zoals overeengekomen in de Cao Ziekenhuizen 2019-2021, in december 2020 (met terugwerkende kracht) uit te betalen aan de medisch specialisten in dienstverband. Dit betreft:

  • De eenmalige uitkering van €1200 bruto op basis van een voltijd dienstverband (voor medewerkers die op 1 april 2019 en op 1 december 2019 aaneengesloten in dienst zijn geweest);
  • De salarissen worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 verhoogd met 4% plus €37 bruto per maand op basis van een voltijd dienstverband;
  • De salarissen worden per 1 januari 2021 verhoogd met €116 bruto per maand op basis van een voltijd dienstverband.

De aangepaste salaristabellen vind je hier (pdf).

Overige onderwerpen

Tijdens de bestuursvergadering van 18 december 2020 staan de overige onderwerpen uit de AMS-besprekingen op de agenda:

  • de arbeidsduur;
  • veilig en gezond werken/levensfasebeleid, en;
  • de positionering van de medisch specialist in dienstverband.

Uiteraard informeren wij je later over de uitkomst hiervan.  

In de tussentijd zijn de besprekingen met de LAD en de FMS in volle gang en wordt op deelonderwerpen in werkgroepverband gesproken. De uitkomsten van deze besprekingen zullen eveneens ter definitieve accordering aan het NVZ-bestuur worden voorgelegd. Er wordt naar gestreefd om voor het einde van dit jaar tot een algeheel akkoord met de LAD en de FMS te komen.

Vragen

Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan horen wij dit graag. Je kunt in dat geval contact opnemen via werkgeverszaken@nvz-ziekenhuizen.nl.