Salarisschalen per 1 januari en 1 maart 2022

Op 20 januari 2022 heeft de NVZ met de FNV en CNV een onderhandelaarsakkoord Cao Ziekenhuizen bereikt. De gemaakte afspraken over salarisverhoging zijn niet generiek, maar voor de verschillende functieschalen anders. Sommige afspraken zijn met ingang van 1 januari 2022 van kracht, andere met ingang van 1 maart 2022. Wij begrijpen dat het daarom ingewikkeld kan zijn.

Om de gemaakte afspraken over de salarisverhogingen duidelijk en transparant te maken voor iedereen, publiceren we nu alvast de nieuwe salaristabellen. Uiteraard zijn deze tabellen onder voorbehoud, omdat het nog steeds een onderhandelaarsakkoord betreft. Pas als de ledenraadplegingen van de NVZ en van de werknemersorganisaties positief zijn afgerond, is dit akkoord definitief.
 

Bekijk de salarisschalen per functiegroep per 1 januari 2022.

Bekijk de salarisschalen per functiegroep per 1 maart 2022.