Rekentool en Salarisschalen 2022

Recent hebben we de salarisschalen gepubliceerd zoals die gelden per 1 januari 2022 en per 1 maart 2022. De rekentool die we eerder hadden gepubliceerd, bleek voor de schalen 45, 50 en 55 niet correct te zijn. Daarom hebben we deze van onze site verwijderd.