Pensioenpremie en indexering 2019

Het bestuur van PFZW heeft besloten om de pensioenpremie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen per 1 januari 2019 niet te wijzigen. De premie bedraagt voor 2019 23,5% van het deel van het salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw. De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen daalt van 0,7% naar 0,6%.

PFZW streeft ernaar om het pensioen jaarlijks te verhogen en mee te laten groeien met de stijgende prijzen (indexeren). Of het pensioen jaarlijks verhoogd wordt hangt af van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden.

De dekkingsgraad van PFZW over de maanden november 2017 tot en met oktober 2018 is gemiddeld 101,5%. De huidige dekkingsgraad van PFZW biedt geen ruimte om de pensioenen in 2019 te indexeren. Bij een beleidsdekkingsgraad van 110% kan deels worden geïndexeerd. Pas bij een dekkingsgraad van 124% kunnen pensioenen volledig meegroeien met de stijgende prijzen.

Sinds 1 januari 2015 geldt de wet Witteveen, waarin het salaris voor de pensioenopbouw voor het ouderdomspensioen is gemaximeerd. Vanaf 1 januari 2019 is dit bedrag € 107.593. Ook de premie wordt gemaximeerd.

Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximum salaris van 
€ 107.593. Ook over het inkomen boven de € 107.593 blijft er premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen verschuldigd.