Pensioenpremie in 2022 omhoog

Per 1 januari 2022 wordt de pensioenpremie verhoogd van 25,0% naar 25,8%.

Premieverhoging in 2 stappen

Per 1 januari 2021 is de premie verhoogd van 23,5% naar 25,0% (over salaris minus franchise). Per 1 januari 2022 wordt de premie verhoogd van 25,0% naar 25,8%. De pensioenpremie wordt voor medewerkers die vallen onder de cao ziekenhuizen voor 50% door de werkgever betaald en voor 50% door de medewerker. Het opbouwpercentage en de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijven voor 2022 gelijk.

Wel of niet verlagen of indexeren

Onlangs kondigde Wouter Koolmees een vertraging in de wetgeving aan voor de nieuwe pensioenregeling. Daarmee gaf hij ook aan dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad van boven 90% het komend jaar de pensioenen niet hoeven te verlagen. Op 30 september 2021 was de actuele dekkingsgraad van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 102% en al een aantal maanden boven de 100%. Daarmee is de kans op een pensioenverlaging in 2022 klein. Het meetmoment voor het al dan niet verlagen van de pensioenen ligt op 31 december 2021.

Pensioenverhoging niet in zicht

Tegelijkertijd is een pensioenverhoging nog niet in zicht. Voor een verhoging had de beleidsdekkingsgraad op 30 september 2021 boven 110% uit moeten komen; deze was op dat moment 96,5%. Ook als de regelgeving soepeler wordt met een eis van 105%, waarover nu gesproken wordt, is de financiële positie van PFZW dit jaar nog ontoereikend om de pensioenen te verhogen.

Verbetering partnerpensioen

De premie die in het totale premiepercentage was gereserveerd voor de affinanciering van de overgangsregeling VUT en prepensioen (VPL-premie) is per 1 januari 2021 vervallen. Deze premie gaat nu gebruikt worden voor het verbeteren van het partnerpensioen. 

Risicodekking en in opbouw

Het huidige partnerpensioen, dat bij het overlijden van de deelnemer tot uitkering komt, is voor de helft in risicodekking en voor de helft in opbouw. Deze verhouding gaat veranderen. Het opbouwpercentage van het partnerpensioen stijgt vanaf 2022 van 0,625% naar 1,05%. Daardoor is op de pensioendatum een hoger partnerpensioen opgebouwd. De risicodekking daalt naar 0,2%. De totale dekking voor de actieve deelnemers blijft hiermee 1,25% per jaar.