Onderhandelingen Cao Ziekenhuizen 2019

Op 31 maart aanstaande verstrijkt de looptijd van de huidige Cao Ziekenhuizen. Om te komen tot een nieuwe cao hebben wij de vakorganisaties uitgenodigd voor een eerste gesprek op dinsdag 19 maart 2019. In dit gesprek, dat wat de NVZ betreft een verkennend en verdiepend karakter heeft, bespreken wij graag hoe het cao-overleg kan bijdragen aan de arbeidsmarkt gerelateerde thema’s in relatie met de organisatie van het werk en de werkbeleving van onze medewerkers in de branche.

Op basis van deze gezamenlijke verkenning willen we in de cao-besprekingen vervolgens graag tot goede afspraken komen, passend bij de uitdagingen waar onze branche voor staat.

In de bijlage treft u onze uitnodigingsbrief en de wijzigingsvoorstellen voor de cao aan en daarnaast de wijzigingsvoorstellen van de FNV, CNV, Nu ’91 en de FBZ.