Nieuwe Cao-Ziekenhuizen 2019-2021 digitaal beschikbaar

Op 14 december 2019 hebben de NVZ en de werknemersorganisaties FNV, CNV, FBZ en NU’91 een onderhandelaarsresultaat bereikt over de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Nadat op 14 januari jl. alle cao-partijen het onderhandelaarsresultaat voor een nieuwe cao bekrachtigd hebben was er formeel sprake van een definitief cao-akkoord. De cao geldt vanaf 1 april 2019 en heeft een looptijd van 27 maanden, dus tot 1 juli 2021

Op 19 maart jl. is een akkoord bereikt over de inhoudelijke teksten van de cao. De tekst van de nieuwe Cao is sinds vandaag (1 april 2020) digitaal beschikbaar op www.cao-ziekenhuizen.nl
In de preambule leest u op welke onderwerpen de cao gewijzigd is.

Ook het drukproces is inmiddels gestart. Over het bestellen van de Cao-boekjes ontvangt u separaat informatie.