Nieuwe beroepen in het BIG- register

Physician Assistant
De Physician Assistant is vanaf 1 september 2018 als artikel 3-beroep opgenomen in het BIG-register. PA`s zijn werkzaam in onder andere chirurgie, dermatologie, gyneacologie en plastische chirurgie. Zij voeren handelingen uit die gerekend kunnen worden tot de voorbehouden handelingen.

Klinisch Technoloog
Dit beroep is al sinds 1 januari 2014 een experimenteerberoep. Uit het evaluatieonderzoek is gebleken dat het toekennen van de zelfstandige bevoegdheid effectief is. Dit betekent dat de bevoegdheid permanent aan dit beroep wordt toegekend en dat het beroep als artikel 3-beroep in het BIG-register wordt opgenomen. De verwachting is dat dit in 2019 gaat gebeuren. Een klinisch technoloog is gespecialiseerd in bepaalde medische technologie en is betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe vormen en technieken in diagnose en behandeling.

Bachelor Medisch Hulpverlener
Vanaf 1 januari 2019 wordt de Bachelor Medisch Hulpverlener (BMH) als experimenteerberoep tijdelijk opgenomen in het BIG-register. De BMH kan vanaf 1 oktober 2018 de aanvraag indienen voor deze tijdelijke registratie.
De BMH`s zijn al sinds 1 mei 2017 een experimenteerberoep. Tijdelijke opname in het BIG-register was toen echter nog niet ingesteld. Deze zorgverleners staan daarom niet tot 1 januari 2023 tijdelijk geregistreerd, maar tot 1 mei 2022. De kern van het beroep Bachelor Medisch Hulpverlener is diagnostisch onderzoek verrichten, de gezondheidstoestand van de patiënt bewaken en zo nodig therapeutisch handelen.

Voor experimenteerberoepen geldt dat ze:

  • een wettelijk beschermde beroepstitel hebben;
  • tijdelijke BIG-registratie moeten aanvragen;
  • vallen onder het tuchtrecht;
  • tijdelijk bepaalde voorbehouden handelingen zelfstandig mogen uitvoeren.

Bron: Ministerie van VWS