Minimumloon en vergoeding bvp per 1 juli 2018

Het wettelijk minimumloon en de vergoeding beroepsvoorbereidende periode (bvp) wijzigen per 1 juli 2018.

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2018. Deze wijziging is in de Staatscourant van 22 mei 2018 gepubliceerd. 

Het aanpassingspercentage na afronding is 1.03.

Het wettelijk bruto minimumloon (WML) voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 juli 2018:

  • 1.594,20 euro per maand 
  • 367,90 euro per week 
  • 73,58 euro per dag 

Vergoeding bvp

De vergoeding die tijdens de beroepsvoorbereidende periode aan de leerlingen wordt verstrekt, wordt eveneens per deze datum aangepast.

In het Cao Kenniscentrum zijn tabellen opgenomen met de nieuwe wettelijk minimum(jeugd)lonen en vergoedingsbedragen beroepsvoorbereidende periode. 

Meer informatie

Wettelijk minimum(jeugd)loon
Vergoeding beroepsvoorbereidende periode