Instelling avondklok en benodigde verklaringen

Vanwege de grote zorgen over de Britse variant van het coronavirus, wil het kabinet een avondklok instellen. Morgen in het Kamerdebat wordt de avondklok besproken. Ervan uitgaande dat het debat met de Tweede Kamer morgen wordt afgerond, verwacht het kabinet dat de voorgenomen avondklok op zaterdag 23 januari om 20.30 uur kan ingaan. De maatregel zal dan tot woensdag 10 februari 04.30 uur van kracht blijven. Het is de bedoeling dat gedurende die periode iedereen van 20.30 uur ’s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Gedurende deze uren naar buiten gaan mag alleen als het noodzakelijk is.

Er wordt een generieke uitzondering gemaakt voor werk. Als het voor het werk noodzakelijk is om in de uren tussen 20.30 uur en 04.30 uur naar buiten te gaan dan mag dat. Je dient dan wel in het bezit te zijn van een werkgeversverklaring. Deze werkgeversverklaring hoeft niet gedagtekend te zijn en kan voor de hele periode gelden. De direct leidinggevende van de werknemer is bevoegd om de  werkgeversverklaring te ondertekenen. Naast de werkgeversverklaring heeft de werknemer een eigen verklaring nodig. Deze verklaring dient wel gedagtekend te zijn.

Er wordt naar gestreefd dat beide verklaringen digitaal ingevuld kunnen worden en bij controle digitaal overlegd kunnen worden. Voor beide verklaringen stelt de overheid vanaf donderdag 21 januari formulieren beschikbaar die zijn te downloaden op de site van de Rijksoverheid. Deze formulieren zijn toepasbaar in alle sectoren van de economie; er komen dus geen aparte formulieren voor de zorg.