Groen licht voor nieuwe AMS

De AMS 2023 (Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten) is een feit. Na een paar maanden van onderhandelen tussen NVZ en LAD/FMS is er nu groen licht voor een samenhangend pakket aan arbeidsvoorwaarden, gericht op duurzame inzetbaarheid van medisch specialisten in combinatie met een verantwoorde salarisverhoging.

NVZ-voorzitter Ad Melkert: “We vinden het belangrijk om artsen te ondersteunen in hun veranderende rol in het zorglandschap. Duurzame inzetbaarheid, niet alleen van artsen maar van alle zorgmedewerkers, is nodig om de zorg toegankelijk en van goede kwaliteit te houden. Een goede werk- en privébalans en levensfasebeleid zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden.”

Goede balans

De onderhandelingen over een nieuwe AMS zijn gestart in oktober 2023. Partijen hebben na een aantal overlegrondes een balans gevonden tussen vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden en een verantwoorde salarisgroei voor de medisch specialisten. Er zijn afspraken gemaakt, zoals de invoering van een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, rouwverlof en bij- en nascholing. Een belangrijk punt voor de NVZ is dat de nivellering in de salarissen zoals opgenomen in de Cao Ziekenhuizen is doorgetrokken naar de AMS.

Overige afspraken

Gedurende de onderhandelingen bleek dat de NVZ en de LAD/ FMS een andere interpretatie hebben ten aanzien van de financiële doorvertaling van de Cao Ziekenhuizen naar de AMS. Komende periode gaan partijen in overleg om hierin op één lijn te komen. Verder komt er een campagne gericht op de positie van de startende specialist en een onderzoek naar de impact van verlaging van de arbeidsduur van medisch specialisten. Alle afspraken zijn opgenomen in het onderhandelaarsakkoord.

Traject

Op 26 januari kwam de NVZ met de LAD/FMS een onderhandelaarsakkoord overeen. Dit is op 7 februari voorgelegd aan de leden van de NVZ, die ermee hebben ingestemd. Ook de achterban van LAD/FMS heeft ingestemd met het akkoord. Daarmee is de nieuwe AMS 2023 een feit.