FWG 3.0 systeemeditie 2018-2019 vastgesteld

FWG 3.0 systeemeditie 2018-2019 vastgesteld

Partijen betrokken bij de Cao Ziekenhuizen hebben onlangs hun goedkeuring gegeven aan de nieuwe systeemeditie 2018-2019 van FWG 3.0. Deze is van kracht vanaf 1 oktober. Voor meer informatie zie www.fwg.nl