Doorbelasting kosten aansprakelijkheidsverzekering

In de zaak ECLI:NL:RBZWB:2024:3525 (vindplaats: ECLI:NL:RBZWB:2024:3525, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, BRE 21/2204 (rechtspraak.nl)) had een ziekenhuis een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, waarbij onder meer de Stafmaatschap als verzekerde was aangemerkt. In de onderlinge afspraken die het ziekenhuis met de Stafmaatschap had gemaakt, was een doorbelasting overeengekomen waarbij een deel van de kosten van de aansprakelijkheidsverzekering werden doorbelast aan de Stafmaatschap. In de aangifte had het ziekenhuis deze doorbelasting verwerkt. De belastinginspecteur was van mening dat het ziekenhuis over deze doorbelasting omzetbelasting was verschuldigd.

Het ziekenhuis is tegen dit standpunt van de Belastingdienst in bezwaar en beroep gegaan. De Belasting verklaarde het bezwaar ongegrond. De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelde in beroep echter dat het betreffende ziekenhuis geen omzetbelasting hoefde te betalen over de doorbelasting van een aansprakelijkheidsverzekering aan de Stafmaatschap. Volgens de rechtbank verleent het ziekenhuis geen dienst aan de Stafmaatschap op grond waarvan omzetbelasting verschuldigd zou zijn. Bovendien stelde de rechtbank dat als er wel sprake zou zijn van een belastbare dienst, dat deze dienst is vrijgesteld van omzetbelasting.

Het ziekenhuis werd hiermee in het gelijk gesteld.

NB: de uitspraak is van de rechtbank. Dat betekent dat de Belastingdienst nog in hoger beroep en cassatie kan. De termijn hiervoor is op dit moment (4 juli 2024) nog niet verstreken.