Partijen

Collectieve Arbeidsovereenkomst Ziekenhuizen 2021-2023

De ondergetekenden:
I. de organisatie van werkgevers
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
en
II. de volgende organisaties van werknemers:

  • FNV, vertegenwoordiger van NVK-FAZ, NVML en NVMBR;
  • CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief;
  • FBZ Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek, vertegenwoordiger van LAD, NIP, NVZA, VGVZ, NVM-mondhygiënisten, NVO, NVKC, NVKF, KNGF, NVPMT, KNOV, NVLF, EN, NVD, VMDG, NVKFM, VHP Zorg, NVBT, NVvMT, NVDT, NVDAT, NVPMKT, NVVS, NVL, NVGzP, VvOCM, NAPA, BMTZ, KNMT, VVP en VKGL; daarnaast NVBMH, NVKI, NVSHA, NVAVG, NVvTG en DJS zodra aan de voorwaarden voor aanmelding is voldaan.
  • NU’91, vertegenwoordiger van BRV, NHV, NVAM, LVO, Donor, NVHVV, VF&O, NVLA, NVLKNF, VITHaS, Landelijke vereniging van MS verpleegkundigen en VGN;

hierna te noemen cao-partijen, zijn een collectieve arbeidsovereenkomst (Cao Ziekenhuizen 2021-2023) aangegaan.