Partijen

Collectieve Arbeidsovereenkomst Ziekenhuizen 2023-2025

De ondergetekenden:

I. de organisatie van werkgevers
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

en

II. de volgende organisaties van werknemers:

  • FNV, vertegenwoordiger van NVK-FAZ, NVML en NVMBR;
  • CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief;
  • FBZ Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek, vertegenwoordiger van LAD, NIP, NVZA, VGVZ, NVM-mondhygiënisten, NVO, NVKC, NVKF, KNGF, NVPMT, KNOV, NVLF, EN, NVD, VMDG, NVKFM, VHP Zorg, NVBT, NVvMT, NVDT, NVDAT, NVPMKT, NVVS, NVL, NVGZP, VvOCM, NAPA, BMTZ, KNMT, VVP, VKGL, NVBMH, NVKI, NVvTG en OVN. Daarnaast NVSHA, DJS en NVAVG zodra aan de voorwaarden voor aanmelding is voldaan.
  • NU’91, vertegenwoordiger van BRV, NHV, NVAM, LVO, Donor, NVDA, NVHVV, VF&O, NVLA, NVLKNF, VITHaS, Landelijke vereniging van MS verpleegkundigen en VGN (Vereniging Gipsverbandmeesters Nederland);

hierna te noemen cao-partijen, zijn een collectieve arbeidsovereenkomst (Cao Ziekenhuizen 2023-2025) aangegaan.