Partijen

Collectieve Arbeidsovereenkomst Ziekenhuizen 2019-2021

De ondergetekenden:
I. de organisatie van werkgevers
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
en
II. de volgende organisaties van werknemers:

  • FNV, vertegenwoordiger van NVK-FAZ, NVML en NVMBR;
  • CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief;
  • FBZ Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek, vertegenwoordiger van LAD, NIP, NVZA, VGVZ, NVM, NVO, NVKC, NVKF, KNGF, NVPMT, KNOV, NVLF, EN, NVD, VMDG, NVKFM, VHP Zorg, NVBT, NVvMT, NVDT, NVDAT, NVPMKT, NVVS, NVL, NVGZP, VvOCM, NAPA, BMTZ, KNMT.;
  • NU’91, vertegenwoordiger van BRV, NHV, NVAM, LVO, Donor, NVHVV, VF&O, NVLA, NVLKNF, VITHaS, Landelijke vereniging van MS verpleegkundigen en VGN;

hierna te noemen cao-partijen, zijn een collectieve arbeidsovereenkomst (Cao Ziekenhuizen 2019-2021) aangegaan.