Cao Ziekenhuizen

Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen 2021-2023 regelt de arbeidsvoorwaarden van circa 200.000 medewerkers in de algemene ziekenhuizen en de categorale instellingen.
In de Cao Ziekenhuizen staan alle arbeidsvoorwaarden voor het personeel in de ziekenhuisbranche. Bijvoorbeeld over de hoogte van het salaris, de salarisschalen, toeslagen, de arbeidsduur en de vakantiedagen. De huidige cao loopt van 1 juli 2021 tot 31 januari 2023.

Voor wie geldt de cao?

Leden van de NVZ zijn verplicht om de cao toe te passen. Als de cao algemeen verbindend is verklaard, is hij ook van toepassing op niet-leden die binnen de omschreven werkingssfeer vallen. Daardoor hebben alle medewerkers werkzaam in die organisaties dezelfde arbeidsvoorwaarden.
De vorige Cao Ziekenhuizen was algemeen verbindend verklaard. Ook voor de nieuwe cao zal een verzoek tot algemeen verbindend verklaring worden ingediend.

Informatie over de cao

De integrale tekst van de Cao Ziekenhuizen 2021 - 2023 is digitaal beschikbaar op deze website.