Afkoop van 10% pensioen uitgesteld tot 1 juli 2023

In het pensioenakkoord werd afgesproken dat werknemers de mogelijkheid krijgen om een deel van hun pensioen in één keer te laten uitbetalen.

Het pensioenbedrag ineens houdt in dat pensioendeelnemers de keuze krijgen om maximaal 10% van hun ouderdomspensioen in één keer af te kopen. Er zijn geen voorwaarden aan de besteding verbonden, de pensioendeelnemer kan het bedrag vrij besteden. Het nieuwe wetsvoorstel regelt dat het pensioenbedrag uitgekeerd kan worden op ofwel de ingangsdatum van het pensioen óf in de maand januari van het jaar volgend op het jaar waarin de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. Dat tweede moment is alleen een optie voor werknemers die met pensioen gaan in de maand waarin zij de AOW-leeftijd bereiken en werknemers die op de eerste dag volgend op de maand waarin zij AOW-gerechtigd worden met pensioen gaan.

De beoogde ingangsdatum van de mogelijkheid tot een pensioenbedrag ineens is verschoven van 1 januari 2023 naar 1 juli 2023. Dit uitstel geeft pensioenuitvoerders meer tijd om pensioendeelnemers vooraf goed te informeren en te begeleiden bij de keuze voor een pensioenbedrag ineens. De wijzigingen zijn opgesteld in overleg met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.