Zorgverzekering IZZ

Voordat alle vier de werknemersorganisaties die betrokken zijn bij de cao onderhandelingen hun achterban hebben geraadpleegd zal het medio januari 2020 zijn. Pas dan kan er een definitief akkoord zijn over de Cao Ziekenhuizen 2019-2021.

Een aantal regelingen uit de nieuwe cao gaat echter al per 1 januari 2020 in. Waaronder ook de wijziging voor de werkgeversbijdrage van de ziektekostenregeling IZZ.

Met ingang van 1 januari 2020 is in de cao bepaald dat nieuwe deelnemers aan de IZZ aanvullende verzekering  geen werkgeversbijdrage meer ontvangen. Medewerkers (en hun partner) die nu al deze vergoeding ontvangen houden deze. Ook als een medewerker switcht van VGZ naar CZ of andersom.

Informeer je medewerkers hierover bijvoorbeeld via Intranet.