Wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2020 verhoogd

Na de (wettelijke) afronding bedraagt het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2020 € 1653,60 per maand. Het aanpassingspercentage na afronding is 1,10. Per week is dat € 381,60. De hiermee corresponderende staffels voor de wettelijk minimumjeugdlonen zijn geregeld in het Besluit minimumjeugdloon.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari 2020 gepubliceerd in de Staatscourant.

De bedragen van het minimumloon en de vergoeding van de beroepsvoorbereidende periode zijn op deze site terug te vinden onder "salarisschalen, premies en vergoedingen"