Samen naar de rechter over BAC-diensten 

Op 2 april 2024 heeft de NVZ met de vakbonden gesproken over de bereikbaarheids- en consignatiediensten (BAC-diensten). De aanleiding was dat zowel de NVZ als de bonden meerdere vragen hebben ontvangen over wat de verschillen zijn tussen deze diensten en hoe je ze moet toepassen, met name de consignatiedienst. De NVZ en de bonden verschillen hierover van mening. Het overleg heeft niet tot een oplossing geleid. Op 9 april zijn de leden hierover per brief geïnformeerd. 

Enquête onder leden

Om meer inzicht te verkrijgen hoe leden omgaan met de kwalificatie van BAC-diensten en waar zij tegenaan lopen, heeft de NVZ een enquête uitgezet. De uitkomst is dat veel leden issues ervaren met de toepassing van de diensten. Bijvoorbeeld over termen als voorzienbaar en niet-voorzienbaar en over de vraag voor welke zorgfuncties de bereikbaarheidsdiensten of consignatiediensten van toepassing kunnen zijn. 

Artikel 96 Rv procedure  

De NVZ en de vakbonden zijn in gesprek gebleven over de BAC-diensten. Dit heeft ertoe geleid dat de bonden de NVZ hebben voorgesteld een artikel 96 Rv procedure te starten (Rv staat voor Rechtsvordering). Zo’n procedure houdt in dat de NVZ en de bonden het geschil gezamenlijk voorleggen aan een kantonrechter. Deze rechter zal een uitspraak doen waar alle partijen aan zijn gehouden. Voordeel van deze route is dat er niet meerdere aparte procedures met net wat andere vraagstellingen worden gestart door individuele werknemers. Een ander voordeel is dat de rust in de sector blijft gehandhaafd.  

De NVZ staat onder voorwaarden open voor deze route.  

Voorwaarden  

Voordat een artikel 96 Rv procedure kan worden gestart, moeten partijen een gezamenlijke vraagstelling bepalen. Een belangrijke voorwaarde voor de NVZ is dan ook dat beide partijen achter de vraagstelling staan.  

De huisadvocaat van de NVZ zal daartoe overleggen met de advocaat van de bonden.
V
erder vindt de NVZ het van belang dat partijen goede afspraken maken over de processtappen, doorlooptijden enzovoort.  

Vervolg  

Als de betrokken advocaten met goedkeuring van de NVZ en de vakbonden tot een gezamenlijk gedragen vraagstelling komen, zal de volgende stap een artikel 96 Rv procedure zijn.  

We houden u op de hoogte.