Pensioen en premie PFZW in 2023

Op 1 januari 2023 gaan de pensioenen bij PFZW omhoog met 6%. Bij werknemers stijgen de opgebouwde pensioenaanspraken.

Premie blijft 25,8%
De pensioenpremie die werkgevers en werknemers samen betalen voor de opbouw van pensioenen blijft in 2023 gelijk op 25,8% voor alle bij PFZW aangesloten werkgevers en werknemers.