Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe AMS

De NVZ en de LAD/FMS hebben op 26 januari 2024 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor medisch specialisten (AMS). Partijen zijn het eens geworden over een samenhangend pakket aan arbeidsvoorwaarden, gericht op duurzame inzetbaarheid van medisch specialisten in combinatie met een verantwoorde salarisverhoging. 

Behaald resultaat

De NVZ is content dat er nu duidelijkheid is voor medisch specialisten: "We vinden het belangrijk om artsen te ondersteunen in hun veranderende rol in het zorglandschap. Duurzame inzetbaarheid, niet alleen van artsen maar van alle zorgmedewerkers, is nodig om de zorg toegankelijk en van goede kwaliteit te houden. Tegelijk moet zorg ook betaalbaar blijven. Daarom letten we ook op de betaalbaarheid van arbeidsvoorwaarden."

Duurzame inzetbaarheid en verantwoorde salarisontwikkeling

De onderhandelingen over een nieuwe AMS waren sinds 17 oktober 2023 gaande. Er is veel tijd besteed - en niet eenvoudig gebleken - om een balans te vinden tussen de betaalbaarheid en goede arbeidsvoorwaarden voor de medisch specialisten. Er zijn nieuwe en aanvullende afspraken gemaakt, zoals de invoering van een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden, uitbreiding van het rouwverlof en bij- en nascholing. Uiteindelijk zijn de NVZ en de LAD/FMS overeengekomen om de nivellering die onderdeel uitmaakt van de Cao Ziekenhuizen door te trekken naar de AMS. De genivelleerde loonontwikkeling is op de medisch specialisten met een dienstverband van toepassing.

Hoe verder?

Partijen zullen hun achterban vragen om met dit samenhangende pakket aan arbeidsvoorwaarden in te stemmen. Daartoe zal de NVZ dit onderhandelaarsakkoord op 7 februari a.s. in de ledenraadpleging aan u voorleggen en van nadere toelichting voorzien. Vervolgens zal het akkoord ter besluitvorming worden voorgelegd aan het NVZ-bestuur. LAD/FMS doorlopen een vergelijkbaar traject en verwachten het proces medio februari te hebben afgerond.

Bijlage
Onderhandelaarsakkoord AMS 2023