Nieuwe Cao beter online beschikbaar

Dit voorjaar is de nieuwe Cao ziekenhuizen 2023-2025 tot stand gekomen. De tekst is sindsdien hier te vinden als PDF.

De integrale tekst per hoofdstuk/paragraaf wordt in de eerste week van oktober (3 t/m 10 oktober 2023) op de site gezet. Daar staat nu nog de tekst van de vorige cao. Als bezoeker van de site heeft deze actie geen gevolgen, je kunt de actuele Cao altijd als PDF downloaden. Na de omzetting is de tekst van de Cao gemakkelijker online te lezen en te doorzoeken.