Internetconsultatie wijziging algemeen inkomensbesluit en dagloonbesluit

Op internet is de concept regeling tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit en Dagloonbesluit in verband met het aanvullend geboorteverlof gepubliceerd.

Vanaf 1 juli 2020 hebben partners van de moeder recht op aanvullend geboorteverlof. Dit verlof bedraagt maximaal 5 maal de wekelijkse arbeidsduur.

Met deze wijziging wordt bereikt dat het hebben genoten van aanvullend geboorteverlof geen dagloonverlagend effect zal hebben indien men binnen 12 maanden na het genieten van het aanvullend geboorteverlof recht krijgt op een WW-, ZW-, Wazo-, WAO-, of Wet WIA uitkering. Het genieten van aanvullend geboorteverlof zal ook geen gevolgen hebben voor een andere uitkering die betrokkene op dat moment ontvangt.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op de concept regeling te geven. De einddatum van de consultatie is 12 februari 2019.

Bron: Rijksoverheid