De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans

De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2019 ingestemd met het voorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans.  Met de WAB wil het kabinet het verschil tussen vast werk en flexwerk verkleinen en vaste contracten aantrekkelijker maken De wet bevat hiertoe een reeks maatregelen zoals:

  • een versoepeling van het ontslagrecht door de introductie van een cumulatiegrond en een wijziging in de berekening van de transitievergoeding;
  • een verruiming van de ketenregeling;
  • strengere regels voor oproepkrachten;
  • dezelfde arbeidsvoorwaarden voor payrollers als voor de eigen werknemers van de inlener;
  • een gedifferentieerde WW premie die voor flexcontracten 5 procentpunt hoger is dan voor vaste contracten.

De Tweede Kamer diende eind januari een aantal amendementen op het wetsvoorstel in, waarvan de volgende zijn overgenomen:

Langere proeftijd van de baan
De maximale toegestane proeftijd blijft ongewijzigd en blijft dus één maand (bij een overeenkomst voor bepaalde tijd die korter duurt dan 2 jaar) of twee maanden (bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd of een overeenkomst voor bepaalde tijd van 2 jaar of langer).

Seizoensarbeid
De WAB kent strengere regels voor oproepcontracten. De Tweede Kamer heeft er op 5 februari 2019 mee ingestemd die regels niet te laten gelden voor functies die als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend door dezelfde werknemer. Dat dient dan bij cao te worden geregeld.

Studenten jonger dan 21 jaar
De WAB voorziet in een hogere WW-premie voor tijdelijke dienstverbanden. De Tweede Kamer heeft er mee ingestemd dat tijdelijke contracten voor jongeren onder de 21 jaar die ten hoogste 12 uur per week werken niet vallen onder de hoge premie in het kader van de premiedifferentiatie.

Het wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. De bedoeling blijft de wet met ingang van 1 januari 2020 in werking te laten treden.