Arbeidsvoorwaarden medisch specialisten (AMS)

Arbeidsvoorwaarden medisch specialisten (AMS)

De arbeidsvoorwaarden voor medisch specialisten zijn vastgelegd in de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten, kortweg AMS. Deze arbeidsvoorwaarden gelden voor medisch specialisten die in dienstverband werken.
De regeling is bepaald door de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de NVZ. Periodiek onderhandelen deze 3 partijen over de inhoud van deze arbeidsvoorwaarden, om te zorgen dat ze goed zijn toegesneden op de wensen van medisch specialisten.

Specifieke voorwaarden

De Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten is formeel onderdeel van de Cao Ziekenhuizen. Het is echter wel een zelfstandige arbeidsvoorwaardenregeling met afwijkende arbeidsvoorwaarden, speciaal voor medisch specialisten. Zo kent de regeling bijvoorbeeld een andere arbeidsduur van maximaal 45 uur, een eigen beloningsgebouw en specifieke afspraken over het verrichten van diensten.