Veilig werken

Veilig werken

De NVZ vindt dat agressie en geweld tegen ziekenhuismedewerkers altijd ontoelaatbaar is. Management en medewerkers bepalen samen welk gedrag toelaatbaar is en hoe zij daarop reageren. Ze registreren gedrag dat niet door de beugel kan en evalueren dit om er lessen uit te trekken.

NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy: ‘Duidelijk zijn over agressie is voor mij een veilige werkomgeving creëren voor medewerkers om agressie aan te kaarten. Het voorkomen van agressie begint bij het altijd bespreekbaar maken van incidenten.’

De mogelijkheid voor medewerkers om anoniem aangifte te doen, speelt hierin een essentiële rol. Ook het project Veilige zorg heeft duidelijk zoden aan de dijk gezet. VieCuri Medisch Centrum geeft hierin een heel goed voorbeeld. De gerichte aanpak van Veiligezorg® heeft ervoor gezorgd dat het aantal agressie-incidenten in dit ziekenhuis is gedaald van 304 in 2004 naar 20 in 2012.

Meer informatie

Veilig werken in de zorg
Handreiking Aangifte doen bij de politie