Inzet huisartsen in opleiding op SEH

SBOH en NVZ hebben in verband met de Corona-crisis een overeenkomst gesloten over de inzet van huisartsen in opleiding (haios) op  de SEH.

Extra hulp voor SEH’s
Momenteel werken circa 350 huisartsen in opleiding in het kader van een klinische stage op een SEH. Vanwege de huidige crisissituatie hebben sommige instellingen behoefte aan extra (basis)artsen op de SEH. De overeenkomst gaat met terugwerkende kracht in per 20 maart 2020 en dient als basis voor de financiële afspraken tussen het ziekenhuis en de SBOH. De SBOH betaalt het salaris aan de huisartsen in opleiding. Het ziekenhuis vergoedt de kosten voor ORT en overwerkvergoeding aan de SBOH.